Соціальна робота на підприємстві: орієнтири для забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Актуальність теми дослідження пов’язана з проблемами забезпечення сталого розвитку суспільства та полягає в необхідності застосування напрямів і методів соціальної роботи на досягнення трансформаційних змін на підприємствах авіаційної галузі. Соціальна робота на підприємствах у контексті цього дослідження виражається як організація соціальної підтримки та допомоги у вирішенні складних соціальних та екологічних проблем, оскільки реалізація її напрямів, методів та технологій має забезпечити соціальний вплив та трансформаційний зсув до соціальних змін і соціальної справедливості. Зроблено припущення, що трансформувальна модель соціальної роботи на підприємствах має ґрунтуватися на еко-соціальному підході до практики соціальної роботи, що дозволить забезпечити її змістовність через поєднання основних напрямів: соціальне партнерство, соціальне лідерство, соціальна відповідальність. Визначено основні завдання соціальної роботи на підприємствах авіаційної галузі: підвищення ефективності соціального управління; розвиток соціальної активності та компетентності керівників усіх рівнів; створення умов для розвитку лідерських та професійних якостей, прояву інноваційного потенціалу фахівців; удосконалення загальної системи соціальної адаптації та безперервного професійного зростання фахівців підприємствах авіаційної галузі. Наголошено на активізації соціального партнерства як важливого інструмента підприємств авіаційної галузі для забезпечення культури безпеки авіації. Акцентовано увагу на тому, що просування ініціатив з формування культури безпеки в авіації потребує створення певної спільної інфраструктури на засадах безпечної партнерської взаємодії закладів освітньої та соціальної сфери, державних установ й органів самоврядування, бізнес-структур, недержавних громадських й благодійних організацій. У перспективі це стає важливим моментом для здійснення підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи на підприємствах, зокрема для організації й функціонування соціальних служб на підприємствах авіаційної галузі через реалізації інноваційних напрямів й методів соціальної роботи й освіти серед працівників цих підприємств.
Опис
Ключові слова
Соціальна робота на підприємствах, соціальні інновації, інновації соціальної роботи, цілі сталого розвитку, соціальний розвиток, соціальний потенціал підприємства
Бібліографічний опис
Котикова О. Соціальна робота на підприємстві: орієнтири для забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі / Олена Котикова, Ірина Савельчук // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.94-103.
Зібрання