Хорознавство : силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою «Середня освіта («музичне мистецтво та англійська мова») на 2023-2024 ( 3 курс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета курсу – виховати висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати важливі завдання музичного виховання в такому виді музичної діяльності, як хоровий спів; прищепити необхідні теоретичні знання і практичні вміння та навички для організації і проведення вокально–хорової роботи під час уроку музики та в позакласній роботі, для створення різних видів перекладів хорових творів. Завдання курсу : • виховання у студентів любові до хорового мистецтва; • ознайомлення з історією хорового мистецтва і історією співацького виховання дітей на Україні; • засвоєння знань про структуру, тип, вид хорового колективу, його вокальну організацію, жанри хорового виконавства; • оволодіння навичками комплексного теоретичного, художньо-виконавського аналізу хорових творів; • ознайомлення зі структурою, функціями голосового апарату, особливостями дитячих голосів та специфікою вокального виховання дітей; • розвиток музичних здібностей /слуху, ритму, пам’яті, музичного й творчого мислення; • ознайомлення з основними принципами вокально-хорової діяльності, засобами художньо-виконавської творчості в колективі, вокально-хоровими технологіями, специфікою їх використання на уроках музики та в системі позашкільної музичної освіти; • формування навичок самостійного аналізу хорової партитури - усний та письмовий аналіз твору /загальний аналіз, музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський /. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: • історію хорового мистецтва і шляхи його розвитку; • конкретні теоретичні і практичні навички організаційного та виконавського характеру; • викальні характеристики учасників хору та шкільного хорового колективу; • принципи побудови репетиційної роботи вміти: • організовувати роботу академічних та дитячих хорових колективів; • аналізувати хорову партитуру; • самостійно працювати над хоровою партитурою; • добирати високохудожній репертуар у дитячому та юнацькому хорі.
Опис
Ключові слова
хорознавство, хоровий ансамбль, хорові жанри
Бібліографічний опис