Педагогічні умови виховання гіперактивних дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі виховання гіперактивних дітей у початковій школі. Автори переконують у тому, що ця проблема є однією з актуальних і вимагає нагального розв’язання. Гіперактивність ‒ це поведінковий розлад, що виявляється в дітей дошкільного або молодшого шкільного віку. Такий розлад частіше діагностується в учнів початкової школи. Він значною мірою впливає на навчально-пізнавальну діяльність учнів. Такі діти не можуть повноцінно опановувати навчальну програму через непосидючість, розгальмування, незібраність. Важливим при цьому є врахування того, що вони також впливають на поведінку всього класу, що часто ускладнює організацію освітнього процесу. У статті на основі аналізу теоретичних та прикладних досліджень авторами запропоновано здійснювати організацію успішного виховного впливу на гіперактивних учнів шляхом створення в освітньому процесі початкової школи відповідних педагогічних умов, а саме: забезпечення адаптації дитини до умов закладу загальної середньої освіти, створення освітнього середовища, в якому гіперактивні діти почуватимуться комфортно, спиратися на педагогіку партнерства, забезпечувати підвищення мотивації, самооцінки та зацікавленості учнів у навчанні, сприяти тісному взаємозв’язку вчителя та батьків учнів. Це дозволятиме позитивно впливати на гіперактивних школярів, організовувати їх діяльність, поступово включати дітей до ефективної взаємодії з дорослими й однолітками, вчитиме стримувати емоції, забезпечуватиме почуття власної гідності, впевненості в собі тощо. Авторами статті запропоновано конкретні навчально-методичні матеріали, які допоможуть педагогам-практикам правильно організовувати робочий простір учнів, підвищувати їх інтерес до навчання, усвідомлювати свої сильні сторони, позитивно ставитись до шкільного життя. Включення дітей в ігрову діяльність забезпечуватиме поступове формування в них уміння усвідомлювати й розуміти власну поведінку. Авторами доведено, що особливого значення в роботі з гіперактивними учнями набуває проблема взаємодії з батьками. Лише спільна діяльність вчителя й батьків дозволить отримати позитивні результати в роботі з гіперактивними дітьми.
Опис
Ключові слова
гіперактивні діти, молодші школярі, педагогічні умови, освітнє середовище
Бібліографічний опис
Голуб О. В. Педагогічні умови виховання гіперактивних дітей / О. В. Голуб, А. С. Лесик, Н. М. Щербакова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки / за заг. ред. Т. М. Турчин. ‒ Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. ‒ № 1. ‒ С. 46‒53.
Зібрання