Особливості використання елементів гри на уроках англійської мови як ефективний прийом викладання матеріалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто питання ефективності використання елементів гри на уроках англійської мови. Зауважено, що вчитель може використовувати на уроках різні методи і прийоми. У статті перевіряється ефективність ігрового методу навчання. За допомогою ігор ми створюємо комфортну психологічну обстановку в аудиторії, встановлюємо рівність, даємо шанс проявити себе і сильним, і слабким. Учні можуть контактувати, вчаться манері поведінки, яка може виникнути в реальній ситуації. Наголошено, що ігрові методи є одними з найефективніших методів навчання іноземної мови, тому що їх психолого-педагогічною основою є ігрова діяльність, яка робить великий внесок у психічний розвиток особистості. У грі активізуються розумові процеси і зростає мотивація до вивчення іноземної мови. І так само те, що ігрові форми та прийоми дуже різноманітні і можуть бути використані на кожному етапі роботи з лексикою. Наголошено, що на перших етапах доречно використовувати типові ігрові вправи, які зроблять запам'ятовування слів цікавим заняттям, дозволяють створювати цілком реальні ситуації спілкування між учасниками гри. Тому ігри особливо актуальні на заключних етапах роботи з новою лексикою, у яких відбувається вживання слів у мові у конкретних ігрових ситуаціях. Ігрові методи навчання є різноманітними. Залежно від педагогічних цілей, методів організації, рівня володіння мовою виділяють кілька груп ігор. Сюжетно-рольові та інтелектуальні, наприклад, вимагають високих знань лексики, оскільки передбачають спонтанні висловлювання гравців. Ігри можуть бути представлені у вигляді ігрових елементів, ситуацій, вправ і бути спрямованими на інші цілі. Ігрові методи різняться залежно кількості учасників, часу проведення тощо. Ігрові методи часто дуже прості за своєю організацією і вимагають спеціального устаткування. Ігрові методи можуть бути використані на кожному уроці іноземної мови.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сєчка С. Особливості використання елементів гри на уроках англійської мови як ефективний прийом викладання матеріалу / Світлана Сєчка // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 165–171.
Зібрання