Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система. Модуль 3. Коливання і хвилі. Оптика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Книжкове видавництво Національного авіаційного університету
Анотація
Пропонований посібник — навчально-методичний комплекс робочих матеріалів, створений для забезпечення впровадження кредитно-модульної системи безпосередньо в студентську аудиторію. Увесь матеріал даного комплексу розбито на навчальні модулі. При цьому для кожного модуля подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), де вказано, яку його частину призначено для аудиторного вивчення, а яку — для самостійної роботи, розміщено повноцінні задачники з текстами задач за темами кожного предметного елемента та з прикладами розв’я-зання, списки тестових запитань для поточного (предметно-елементного) і модульного контролю, описи реальних та віртуальних лабораторних робіт тощо. Матеріал кожного модуля у даному комплексі подано у формі окремого тому. Тобто, у випадку чотирьох-модульного, як у нашому базовому варіанті, курсу фізики, увесь вказаний матеріал складає зміст чотирьох окремих томів. Однак, у разі необхідності, даний комплекс може бути використано також і у випадку шестимодульного (три-семестрового) варіанту курсу. Комплекс відповідає чинній навчальній програмі й рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів інженерних спеціальностей та викладачів.
Опис
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-366 від 04.07.2006)
Ключові слова
Бібліографічний опис
Куліш В. В. Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система : навч. посібник. : У 4 ч. Модуль 3. Коливання і хвилі. Оптика / В. В. Куліш, А. М. Соловйов, О. Я. Кузнєцова. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 173 с. – (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).