Життєва криза особистості внаслідок травматизації, спричиненої військовими діями в Україні.

Анотація
У статті розглядається життєва криза особистості внаслідок травматизації спричиненою військовими діями в Україні. Визначено, що основним змістом психологічної травми є втрата впевненості в тому, що життя організоване в певному порядку і знаходиться під контролем. Розглянуто психологічну травму (як стан) і зазначено, що це переживання невідповідності між загрозливими факторами ситуації та індивідуальними можливостями їхнього подолання. Обґрунтовано, що сутністю психологічної кризи є дисбаланс конструктивних, руйнівних тенденцій і форм психічної діяльності. Психологічна криза викликається фрустрацією найважливіших потреб індивідуума та його специфічною особистісною реакцією на цю фрустрацію. Така реакція носить ситуативний характер і є модусом поведінки особистості, і визначається позицією, яку займає ця особистість, виходячи з власної(що складається на цей момент) концепції даної ситуації. Виявлено, що виникнення життєвої психологічної кризи пов’язано з наступними етапами: фрустрацією найважливіших потреб індивіда; ситуацією мікро конфлікту; психологічною кризою; ситуаційною реакцією. Описано основні травмуючі фактори війни, а саме: раптовість, відсутність подібного досвіду, тривалість, нестачу контролю, горе та втрати, постійні зміни, загрозу смерті, моральну незахищеність, поведінку під час події, масштаби руйнувань. Зазначено, що під час війнилюдина переживає кризу як «безвихідь», намагаючись її подолати, вона пристосовується до нової реальності, створює умови для її прийняття і переосмислення. Акцентовано увагу на основних типах переживання життєвої кризи: гедоністичному переживанні, реалістичному переживанні, ціннісному переживанні, творчому переживанні. Розглянуто послідовні стадії протікання кризи. Висвітлено чотири компоненти життєвої кризи: емоційний, когнітивний, мотиваційний та поведінковий компоненти. Охарактеризовано чинники, які впливають на перебіг життєвої кризи особистості під час війни.
Опис
Ключові слова
особистість, життєва криза, травматизація, війна, складні життєві обставини
Бібліографічний опис
Життєва криза особистості внаслідок травматизації, спричиненої військовими діями в Україні / І. О. Черезова, В. О. Панченко, К. М. Пасько, О. В. Вдовіченко, Н. Л. Сокальська. – «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)», 2023. – № 14(32). – С. 829-840.
Зібрання