Кроскультурний менеджмент : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Кроскультурний менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу». Метою викладання курсу «Кроскультурний менеджмент» є формування кроскультурного підходу до ведення бізнесу в сучасних умовах глобалізації з метою підвищення ефективності управлінської діяльності та застосування отриманих знань на практиці. Предметом курсу є загальні закономірності та особливості управління в міжкультурному контексті враховуючі міжкультурні особливості комунікацій та специфіку національних стилів управління.
Опис
Ключові слова
менеджмент, управління, кроскультурне управління, кроскультурна комунікація, порівняльний менеджмент, моделі менеджменту
Бібліографічний опис