Формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "Юго-Восток"
Анотація
Колективна монографія присвячена проблемі пошуку шляхів підвищення ефективності освітньо-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі, її перебудови відповідно до сучасних вимог. Автори охопили широке коло питаннь організації виховання й навчання дітей дошкільного віку, розроблення нових методик і педагогічних технологій. Підготовлене видання є творчим науковим доробком кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету. Монографія розрахована на науковців, викладачів ВНЗ, а також практичних працівників – педагогів дошкільної освіти.
Опис
The collective monograph is devoted to the problem of finding ways to increase the effectiveness of educational work in a preschool educational institution, its restructuring in accordance with modern requirements. The authors covered a wide range of issues of organization of education and training of preschool children, development of new methods and pedagogical technologies. The prepared edition is a creative scientific work of the Department of Preschool Education of Berdyansk State Pedagogical University. The monograph is designed for scientists, university teachers, as well as practical workers - teachers of preschool education.
Ключові слова
етнокультурна компетентність, ethnocultural competence
Бібліографічний опис
Гуренко О. Формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку / О. Гуренко // Навчально-виховна діяльність у дошкільному закладі: проблеми, пошуки, знахідки : колективна монографія / за ред. І. Г. Улюкаєвої. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2009. - С. 113-130.
Зібрання