Актуальні питання соціальної інформатики : силабус навчальної дисципліни для спеціальності 013 Початкова освіта, рівень вищої освіти магістр на 2023/2024 н. р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної інформатики» є формування в студентів понять про сучасні процеси розвитку інформаційного суспільства та соціальноекономічні, психологічні, інформаційні проблеми, що з ним пов’язані; закономірності і проблеми становлення інформаційного суспільства, формування інформаційного середовища; розвиток соціальних комунікацій, інформаційнообмінних процесів у суспільстві; нагальну необхідність оволодіння основами сучасних ІКТ для органічного включення у сучасне інформаційне середовище та активне сприяння його розвитку; можливості застосування ІКТ в галузі соціальних наук; моделювання соціальних явищ і процесів.
Опис
Ключові слова
інформатизація суспільства та освіти, електронні ресурси, хмарні технології, соціальна інформатика, інтернет речей
Бібліографічний опис