Психологія загальна : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Дошкільна освіта та практична психологія» на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань щодо структури психіки людини, набуття практичних вмінь, навичок щодо диференціації її особливостей. Предметом цієї дисципліни є вивчення психіки та психічних явищ як окремої людини, так і таких, що спостерігаються у групах для подальшого врахування цього в освітньому процесі.
Опис
Ключові слова
психіка, мозок, розвиток, психічні процеси
Бібліографічний опис