Історія, аналітика, пророцтво: ренесанс шпигунського роману в сучасній українській масовій літературі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті йдеться про відродження жанру шпигунського роману в українській літературі 2010-х років. Розглядаються впливи літературної традиції, перекладів зарубіжної класики і сучасних жанрових зразків, чинник геополітичної ситуації. У шпигунських романах Сергія Постоловського та Станіслава Стеценка окреслено візії українського минулого, теперішнього і майбутнього у взаємозв’язку. Формується новий тип героя-суперагента, “українського Джеймса Бонда”. Політична аналітика сполучається із авантюрними сюжетами.
Опис
The article deals with the revival of the spy fiction genre in the Ukrainian literature of the 2010s. The influence of the literary tradition, translations of foreign classics and contemporary genre samples, factor of geopolitical situation are highlighted. In the spy novels by Sergei Postolovsky and Stanislav Stetsenko, the vision of the Ukrainian past, present and future in their interconnection is outlined. A new type of hero-superagent, “Ukrainian James Bond” is formed. Political analytics is combined with adventurous plots.
Ключові слова
Масова література, шпигунський роман, політичний детектив, жанр, літературна традиція
Бібліографічний опис
Філоненко С. Історія, аналітика, пророцтво: ренесанс шпигунського роману в сучасній українській масовій літературі / Софія Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 149–154.
Зібрання