Дослідження функціональних можливостей онлайн застосунків для організації й проведення онлайн анкетування та тестування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суми : ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розглянуті функціональні можливості онлайн застосунків для організації й проведення анкетування та тестування. Визначені недоліки та можливості в існуючих застосунках для організації й проведення анкетування та тестування.
Опис
The article discusses the functionality of online applications for organizing and conducting questionnaires and testing. Drawbacks and opportunities of existing applications for organizing and conducting questionnaires and testing are identified
Ключові слова
анкетування та тестування в освітньому процесі, інформаційні технології, онлайн застосунок, методика анкетування та тестування, Questionnaire and testing in the educational process, information technology, online application, questionnaire and testing methodology
Бібліографічний опис
Павленко Л. Дослідження функціональних можливостей онлайн застосунків для організації й проведення онлайн анкетування та тестування / Лілія Павленко, Максим Павленко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 грудня 2019 р., м. Суми) ; у 2-х ч. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – Ч. 2. – С. 149-150.