Концепція цифровізації сучасної освіти, як основа розвитку кадрового потенціалу виробничого сектору економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Перспективи та інновації науки
Анотація
Сучасні процеси цифровізації набирають значного прискорення з року в рік в усіх секторах економіки. У статті зазначено, що перехід на цифрові технології є одним з найважливіших мегатрендів нашого часу. Зараз використовується чимало цифрових технологій, які наразі активно впроваджуються у виробничих та невиробничий сектори економіки України. Основною рушійною силою в активізації інноваційних процесів формування та реалізації стратегічних напрямків виступатимуть кваліфіковані кадри. Зазначено, що на перший план виходить «осучаснення» освіти, основою чого є її цифровізація та інтеграція у сучасні digital-технології та інтеграція у світовий освітній простір. Цифрова трансформація освітньої галузі та формування вітчизняного інформаційно-освітнього середовища призведе до підвищення інтелектуальних, творчих здібностей учнів і вдосконалення професійних компетенцій педагогічних працівників, забезпечить широкий доступ до інноваційних освітніх технологій, підвищить інформаційну безпеку в мережах передачі даних. Основними завданнями розвитку інформаційно-комунікаційного середовища освітнього простору є: вдосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури закладів освіти; розвиток інформаційної системи управління, що забезпечує в режимі реального часу багаторівневий доступ (заклад освіти - район - область - республіка) до інформації, пов'язаної з освітнім процесом, інтеграцію з відомчої статистикою, розробка нормативної бази для її функціонування; впровадження в освітній процес інноваційних методик, заснованих на інформаційних технологіях. Кадровий склад виробничого сектору майбутнього повинен мати системне та екологічне мислення, вміти керувати проектами, володіти навичками ІТ та в деяких професіях – знання іноземних мов. Саме освіта має сприяти розвитку цифрових навичок у здобувачів. На прикладі аграрного сектору розглянуто основні цифрові перетворення та зміни, на які має зреагувати сучасна аграрна освіта усіх рівнів. Орієнтація на зміни в управлінні кадровим потенціалом в цифровій економіці змінює практику роботи по прийняттю управлінських рішень. Особливо це стосується освітньої сфери, так як навчальні заклади здатні сприяти соціально-економічному розвитку, тобто бути центрами інноваційного розвитку.
Опис
Ключові слова
цифровізація, освіта, кадровий потенціал
Бібліографічний опис
Застрожнікова І. В. Концепція цифровізації сучасної освіти, як основа розвитку кадрового потенціалу виробничого сектору економіки / І. В. Застрожнікова, Л. С. Безугла // Перспективи та інновації науки. – 2021. – № 2(2). – С. 58–64.
Зібрання