Практичне використання Microsoft Word у філологічній діяльності - аналіз та поради професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH
Анотація
У зв'язку із стрімким технологічним прогресом, у сучасному світі багато робіт потребують певної комп'ютерної компетенції. Для того, щоб мати актуальні знання і навички у сфері інформатики, на заняттях "Комп'ютерних технологій в навчанні та перекладі" було запропоновано освоїти на глибшому рівні програму Microsoft Word. Були виконані ряд завдань, що включали в себе переклад, роботу із фігурами, створення і форматування таблиць, побудову діаграм на основі даних таблиці. Отже, володіння навичками роботи у Microsoft Word стає все більш необхідним для ефективної роботи в сучасному інформаційному середовищі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Смирський К. В. Практичне використання Microsoft Word у філологічній діяльності - аналіз та поради професійної освіти / Смирський К. В., Алєксєєва Г. М., Горбатюк Л. В. // International scientific-practical conference “Current state and prospects for the development of science, education and technology”: conference proceedings (Tampere, Finland, April 27, 2024). – Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024. – Р. 53–55.