Теорія та методика роботи з танцювальним гуртком : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОП "Середня освіта(Хореографія). Фітнес" спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: формування професійної готовності майбутнього фахівця до керівництва танцювальним колективом (гуртком) в ЗЗСО та ЗПО з урахуванням сучасних освітніх вимог та соціальних запитів; засвоєння змісту традиційних та сучасних інноваційних методик педагогічної роботи; формування вмінь застосовувати набуті знання та міждисциплінарні зв’язки в професійній діяльності, генерувати креативні ідеї та дотримуватися правил академічної доброчесності.
Опис
Ключові слова
освіта, позашкільна освіта, здобувач освіти, керівник колективу, педагог-хореограф, форми, методи, навчальні програми
Бібліографічний опис
Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з танцювальним гуртком : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОП "Середня освіта (Хореографія). Фітнес" спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 25 с.