Особливості прояву синдрому емоційного вигорання у педагогів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : ЦІППО
Анотація
Актуальність дослідження синдрому емоційного вигорання серед педагогів висвітлена у зв'язку з прямим впливом психологічного благополуччя вчителя на ефективність його виховного впливу на учнів. Зазначено, що особистість педагога постійно відчуває вплив стресових ситуацій, що призводить до емоційного виснаження та негативно впливає на його психологічне здоров'я. Проведено аналіз літератури, де висвітлено роботи вчених, таких як Л. М. Карамушка, С. Д. Максименко, В. Є. Орел, що досліджують проблему емоційного вигорання. Визначено поняття емоційного та професійного вигорання у психологічній літературі. Підкреслено взаємозв'язок цих понять та їх поширеність серед педагогів. Уточнено, що емоційне вигорання включає втрату енергії та спричинює депресивний стан, втому та негативне ставлення до роботи. Розглянуті компоненти синдрому емоційного вигорання, такі як емоційна виснаженість, деперсоналізація та редукція професійних досягнень. На основі дослідження В.В. Бойка виділено три фази синдрому емоційного вигорання: фаза напруження, фаза «резистенції» та фаза «виснаження». Кожна фаза характеризується певними ознаками та симптомами, що свідчать про поступовий розвиток синдрому. Зроблено висновок про важливість проведення профілактичних та корекційних заходів серед педагогів для попередження синдрому емоційного вигорання. Серед ефективних методів психокорекції зазначено зображувальну терапію, музикотерапію, танцювальну терапію, психодраму та аутотренінг. Зазначено, що саморегуляція, також як і природна регуляція, є важливим інструментом для збереження психологічного здоров'я педагога, включаючи методи впливу на психоемоційний стан за допомогою слів, образів, управління м'язовою системою та диханням.
Опис
Ключові слова
синдром емоційного вигорання, компоненти синдрому емоційного вигорання, емоційне та професійне вигорання, саморегуляція та відновлення
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Особливості прояву синдрому емоційного вигорання у педагогів / Н. І. Сердюк // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р., м. Київ). – Київ : ЦІППО, 2017. – С. 285–287.