Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЛАНДОН-ХХІ
Анотація
Навчальний посібник містить теоретичні та навчально-методичні матеріали щодо здійснення соціально-педагогічної роботи в полікультурному суспільстві. Адресований студентам напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка, викладачам ВНЗ та може стати в пригоді соціальним педагогам, вихователям дошкільних навчальних закладів, учителям історії, філології (української та іноземної), спеціалістам соціальних служб, територіальних громад, молодіжних організацій.
Опис
The textbook contains theoretical and educational materials on the implementation of social and pedagogical work in a multicultural society. Addressed to students of the direction of training 6.010106 Social pedagogy, university teachers and can be useful to social educators, educators of preschool educational institutions, teachers of history, philology (Ukrainian and foreign), specialists of social services, territorial communities, youth organizations.
Ключові слова
полікультурність, полікультурне суспільство, полікультурний освітній простір, multiculturalism, multicultural society, multicultural educational space
Бібліографічний опис
Гуренко О. Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві : навч. посібн. для студ. ВНЗ / за ред. проф. К. О. Баханова. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2014. – 480 с.