Формування наукового світогляду майбутнього вчителя фізики як стратегічна мета його професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фізика та астрономія в рідній школі
Анотація
У статті висвітлюються питання формування наукового світогляду майбутнього вчителя фізики як стратегічної мети його професійної підготовки, уточнено сутність поняття науковий світогляд, з'ясовано принципи та шляхи формування найповніших і цілісних уявлень студентів про сучасну фізичну картину світу та її еволюцію
Опис
The article highlights the issue of forming the scientific worldview of the future physics teacher as a strategic goal of his professional training, specifies the essence of the concept of scientific worldview, elucidates the principles and ways of forming the most complete and integral ideas of students about the modern physical picture of the world and its evolution
Ключові слова
науковий світогляд, вичтель фізики, фізична картина світу, умови формування, scientific outlook, physics teacher, physical picture of the world, conditions of formation
Бібліографічний опис
Школа О. В. Формування наукового світогляду майбутнього вчителя фізики як стратегічна мета його професійної підготовки / О. В. Школа // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2015. - № 2 (119). - С. 6-10.
Зібрання