Теорія та методика роботи з хореографічним колективом : силабус обов'язкової освітньої компоненти ОП "Хореографія" спеціальності 024 Хореографія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета та предмет курсу: підвищення загального культурно-освітнього та професійного рівня майбутніх керівників хореографічних колективів з урахуванням сучасних освітніх вимог та соціальних запитів; засвоєння змісту традиційних та сучасних інноваційних методик роботи в хореографічному колективі; формування вмінь застосовувати набуті знання та міждисциплінарні зв’язки в професійній діяльності, генерувати креативні ідеї та дотримуватися правил академічної доброчесності.
Опис
Ключові слова
освіта, позашкільна освіта, здобувач позашкільної освіти, керівник колективу, навчальні програми, форми, хореографічне заняття, виховна робота, концертний репертуар, конфлікти, робота з батьками, підвищення кваліфікації
Бібліографічний опис