Теоретико-методичні підходи до вивчення фізики учнями основної школи засобами мобільних та дистанційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена аналізу наукових, психолого-педагогічних та методичних праць, які висвітлюють суть теоретико-методологічних підходів до вивчення фізики учнями загальноосвітньої школи за допомогою мобільних та дистанційних технологій. Зазначено основні протиріччя та проблеми, що виникають на шляху впровадження відповідних технологій в освітньому процесі з фізики закладів загальної середньої освіти ІІ категорії, а також встановлено необхідність використання наявних у науково-методичній літературі теоретико-методологічних підходів, що забезпечують цілісність та безперервність освітнього процесу. Розроблено теоретико-методологічні підходи до вивчення фізики учнями початкових класів за допомогою мобільних та дистанційних технологій, використання яких забезпечує інноваційний освітній процес та дозволяє вдосконалити підходи до засвоєння елементів фізичних знань з навчального предмета «Навколишнє середовище» студентами у ході пошукової, експериментальної та творчої діяльності. Висвітлено методику інтеграції традиційного та дистанційного навчання в забезпеченні діяльнісного підходу при систематичному вивченні фізики у загальноосвітніх навчальних закладах другого ступеня. Визначено та обґрунтовано педагогічні умови, необхідні для забезпечення можливостей реалізації діяльнісного підходу в межах природничої освітньої галузі. Запропоновано систему прийомів мобільного навчання, орієнтовану на різні форми діяльності учнів, яка передбачає пріоритетність використання ними особистих мобільних пристроїв. Запропоновано ряд мобільних і дистанційних технологій, що передбачають реалізацію різних форм діяльності учнів на уроках фізики та сприяють підвищенню пізнавального інтересу і розвитку їх навичок самоосвіти.
Опис
Ключові слова
Мобільні освітні програми, прийоми мобільного навчання, дистанційні технології, мобільні методи навчання, mobile education programs, reception of mobile technologies, remote technologies, mobile methods of science
Бібліографічний опис
Волинець Т. Теоретико-методичні підходи до вивчення фізики учнями основної школи засобами мобільних та дистанційних технологій / Тетяна Волинець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 108–114.
Зібрання