Актуальні тенденції професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглянуто актуальні тенденції професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків. Актуальність теми обумовлена тим, що педагогам-початківцям складно орієнтуватися в сучасних умовах варіативності початкової освіти. Тільки в рамках одного уроку вчитель має бути готовим до його проведення офлайн у школі чи дистанційно, в синхронному чи асинхронному режимі, за традиційною структурою/скороченою оптимізованою для дистанційного уроку/в форматі «перевернутий клас» тощо, а вибір цифрових інструментів і сучасних методів організації навчально-пізнавальної активності учнів просто величезний. Проаналізовано ключові умови, які слід враховувати під час моделювання уроку в контексті філософії Нової української школи. Такими визначено: інтегрований підхід, використання оптимальних педагогічних засобів для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості здобувача початкової освіти, стимулювання розвитку його критичного мислення, врахування психофізіологічних особливостей дітей цифрового покоління, формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Узагальнено зміни в структурі та особливостях проведення дистанційних уроків у початковій школі, що також впливає на зміст підготовки майбутніх учителів початкової школи. Виокремлено та теоретично обґрунтовано актуальні тенденції у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків в умовах дистанційного навчання. Серед них: розробка та введення в освітні програми нових спеціальних дисциплін і модулів, що забезпечують формування необхідних компетенцій, використання можливостей ресурсів неформальної педагогічної освіти, інтенсифікація навчання здобувачів вищої освіти засобами інтерактивних цифрових, проєктних й ігрових технологій, адаптація програм педагогічної практики, посилення аксіологічного впливу на студентів.
Опис
Ключові слова
Сучасний урок, моделювання уроку
Бібліографічний опис
Нестеренко М. Актуальні тенденції професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків / Марина Нестеренко // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 55. – Т. 3. – С. 94–99.
Зібрання