Стресостійкість як особистісний чинник професійної підготовки майбутніх психологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У тексті зроблено аналіз професійної підготовки майбутнього практичного психолога та визначено ключові якості, необхідні для успішної діяльності. Проаналізовано вплив психотравмувальних чинників на психоемоційний стан соціальних працівників і психологів, висвітлено стресові ситуації та їх вплив на фахівців. Зазначено різні види стресу, викликаного різними факторами, такими як інформаційний, емоційний, комунікативний, успіху та інші. Зроблено висновок, що стресостійкість є важливим фактором для якісної життєдіяльності та професійної реалізації фахівця, здатного долати труднощі та ефективно взаємодіяти в професійному середовищі. Розкрито, що стресостійкість визначається сукупністю особистих якостей, які дозволяють людині переносити навантаження, пов'язані з її професійною діяльністю, без шкоди для неї та оточуючих. Акцентовано на тому, що стресостійкість можна розглядати через навички, вміння, знання та відкриття, що накопичуються в результаті вирішення проблем і подолання викликів. проведено аналіз поглядів на стресостійкість від різних вчених. Н. Водоп’янова розглядає стресостійкість як системну динамічну характеристику, що визначає здатність протистояти стресовому впливу та справлятися зі стресогенними ситуаціями. Ю. Теплюк розглядає стресостійкість як інтегральну властивість особистості, залежну від комплексу інтелектуальних, когнітивних, емоційних, та особистісних якостей. С. Субботін виокремлює емоційну стійкість, психологічну стійкість до стресу, стресрезистентність та фрустраційну толерантність як складники стресостійкості. У структурі стресостійкості за Ю. Тептюка включені компоненти когнітивно-рефлексивний, емоційно-мотиваційний та поведінково-регулятивний. Вказано, що стресостійкість розвивається під впливом емпатійності, толерантності, моральної нормативності, внутрішньої мотивації та стратегій копінг-поведінки. Різні фактори впливу на стресостійкість обговорено в контексті індивідуальної витривалості, емоційної стійкості, толерантності, досвіду в переживанні напружених ситуацій. Н. Водоп’янова підкреслює психологічні умови розвитку стресостійкості, такі як емоційна стійкість, адекватна самооцінка, оптимізм, висока мотивація та інші. Звернено увагу на необхідність навичок конструктивного використання внутрішніх ресурсів, саморегуляції та рефлексії стресового стану для розвитку стресостійкості. Акцентовано на ролі таких навичок, як нервово-м’язова релаксація та аутогенне тренування, у зниженні емоційної напруги та подоланні впливу стресу.
Опис
Ключові слова
Професійний стрес, види професійного стресу, стресостійкість, структура стресостійкості
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Стресостійкість як особистісний чинник професійної підготовки майбутніх психологів / О. В. Горецька // Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 337–340.