Силабус з дисципліни "Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах" підготовки магістрів, спеціальність 150 - "Прикладна фізика і наноматеріали"

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Дисципліна спрямована на формування уявлень про сучасні прилади, принцип дії яких заснований на використанні нанорозмірних та квантових ефектів, та про низькорозьмірні структури, на основі яких можливе створення таких приладів.
Опис
Ключові слова
розмірне квантування, резонансне тунелювання, балістичний транспорт, одноелектронний транзистор, бездротова електронна логіка
Бібліографічний опис