Психологія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є забезпечення загальної теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти у галузях загальної, вікової та педагогічної психології. Предметом психології є закономірності розвитку психіки людини, розвиток особистості й когнітивних процесів людини на різних вікових етапах, психологічні основи навчання, виховання і педагогічної діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Співак Л. М. Психологія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 9 с.