Мовленнєва підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах нової української школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Primedia eLaunch
Анотація
Розглянуто перехід вищої освіти в Україні від парадигми викладання до парадигми навчання, зокрема в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи. Проаналізовано всебічний розвиток мовлення студентів та зв'язку змісту навчання з подальшою професійною діяльністю. Визначено комунікативні навички майбутніх учителів, такі як вільне володіння державною мовою, планування комунікації, виховання ділових комунікативних якостей та розвиток мовної стійкості. Звернено увагу на значення професійного мовлення студентів і підкреслює потребу у системній технології навчання мови під час фахової підготовки. Процитовано праці вітчизняних та зарубіжних авторів, які розглядають питання компетентнісного підходу та інші аспекти підготовки майбутніх педагогів. Згадано ідеї видатних педагогів минулого, таких як Я. Коменський і К. Ушинський, щодо ролі вчительського мовлення у навчально-виховному процесі. Визначено важливість професійного мовлення вчителя початкової школи та його ролі у донесенні знань до свідомості учнів. Зазначено, що вчителю необхідно володіти живою мовою, здатною зацікавити та захопити учнів, стимулювати їх до розмірковувань. Наголошено на важливості доступності, варіативності, ясності, простоти, точності, логічності та емоційності вчительського мовлення. Розглянуто концепцію професійного мовлення, що визначається як спілкування в групі людей, які використовують лексику, специфічну для свого фаху. Визначено професіоналізми, які використовуються у цьому мовленні, відіграють важливу роль в номінативно-комунікативній функції, точно називаючи предмети та явища. Висвітлено з ключові аспекти професійного мовлення студентів . Визначено комунікативні якості професійного мовлення студентів. Проаналізовано, що учителеві початкової школи важливо набути всі ці якості на високому рівні, зокрема враховуючи використання правильної вимови, акцентуації та інших мовних норм для передачі смислових і емоційних відтінків висловлювань. Підкреслено прагматичну спрямованість мовлення залежить від рівня професійних компетентностей майбутнього учителя початкової школи.
Опис
Ключові слова
професійне мовлення, комунікативні якості, номінативно-комунікативна функція, прагматична спрямованість, професійні компетентності
Бібліографічний опис
Попова О. Мовленнєва підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах нової української школи / О. Попова, А. Лесик // Theoretical foundations of pedagogy and education : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – Р. 886–912.
Зібрання