Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики

Анотація
У збірнику вміщено матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції , що відбулася на базі факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. Збірка тез присвячена розкриттю проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в умовах змінненої реальності. Основі положення стануть в нагоді майбутнім педагогам, вчителям початкової школи та всім, хто цікавиться окресленою проблемою.
Опис
Ключові слова
Професійний розвиток, напрями розвитку освіти, професійна підготовка майбутніх учителів, дистанційне навчання, трансформація освітнього процесу, інфографіка, психічне здоров'я, психологічна підтримка, молодші школярі, Нова українська школа, LEGO–технології, Soft skills, мистецька освіта, етнодизайн
Бібліографічний опис
Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матер. Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. - Бердянськ, 2022. - 236 с.