Силабус з дисципліни "Органічна електроніка" підготовки магістрів, спеціальність 014.08 - "Середня освіта (фізика та астрономія)", 105 - "Прикладна фізика і наноматеріали"

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Дисципліна спрямована на формування уявлень про сучасні прилади з використанням органічних напівпровідникових матеріалів, фізичні властивості базових органічних матеріалів, зокрема напівпровідникових, теоретичні та експериментальні методи аналізу властивостей органічних матеріалів та структур на їх основі.
Опис
Ключові слова
органічні напівпровідники, електронна гибридізація, OLED-структури, OFET-структури, органічни сенсори, органічні сонячні елементи
Бібліографічний опис