Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія» : для здобувачів першого рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, які вивчають освітній компонент «Психологія» як обов’язковий відповідно до освітньо-професійних програм. Рекомендації містять загальні положення щодо організації практичних занять, навчально-професійні завдання з загальної, вікової та педагогічної психології, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з курсу «Психологія», питання до підсумкового контролю, рекомендовані джерела інформації, термінологічний словник. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Черезова І. О. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія» : для здобувачів першого рівня вищої освіти / І. О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – 67 с.