Методичні засади реалізації принципу наступності в навчанні фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлені основні недоліки предметної компетентності учнів з фізики при вивченні курсу природознавства, що призводять до порушення принципу наступності в навчанні фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня. Визначені та обґрунтовати педагогічні умови, необхідні для забезпечення можливостей реалізації цього принципу в межах природничої освітньої галузі. Доведено, що курс природознавства 5-го класу є необхідною сполучною ланкою в цілісній системі освітньої галузі «Природознавство», яка в достатній мірі здатна забезпечити підготовку учнів до початку вивчення систематичного курсу фізики у 7–9-х классах. Запропоновано модель реалізації наступності у формуванні знань з фізики при вивченні природознавства і фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня. Досліджено й обґрунтовано необхідні критерії відбору змісту і методів навчання в процесі засвоєння учнями фізичної компоненти природничої освітньої галузі на основі пропедевтичних знань, здобутих на попередніх освітніх етапах.
Опис
Ключові слова
Освітня галузь «Природознавство», наступність у навчанні природознавства і фізики, факультативаний курс, educational branch "Natural science", continuity in teaching of environmental science, of physics, optional course
Бібліографічний опис
Волинець Т. Методичні засади реалізації принципу наступності в навчанні фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня / Тетяна Волинець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 1. – С. 153–158.
Зібрання