Етнокультурна компетентність та її формування у студентів педагогічного університету: технологічний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юго-Восток
Анотація
Монографія складається з чотирьох розділів. У першому розділі викладені теоретичні засади підготовки педагогів до роботи в поліетнічному середовищі. У другому – представлена психолого-педагогічна характеристика етнокультурної компетентності майбутнього педагога: сутність, структура, модель етнокультурної компетентності та рівні її формованості у студентів педагогічного університету. Третій розділ присвячений технології формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів: її теоретичному обгрунтуванню, специфіці реалізаціїї в умовах педагогічного університету та опису позитивної динаміки сформованості етнокультурної компетентності у студентів. Четвертий розділ монографії має практичне спрямування. У ньому поданий спецкурс “Етнокультура національних меншин українського Північного Приазов’я”, який викладався у межах розробленої технології, та методичні рекомендації до проведення лекційних і семінарсько-практичних занять. Монографія розрахована на викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, організаторів виховної роботи у культурно-освітніх центрах національних груп.
Опис
Ключові слова
етнокультура, поліетичне середовище, етнокультурна компетентність
Бібліографічний опис
Гуренко О. І. Етнокультурна компетентність та її формування у студентів педагогічного університету: технологічний аспект : монографія / О. І. Гуренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 240 с.
Зібрання