Загальна характеристика початкового рівня професійної компетентності соціального працівника у сфері соціальної роботи в Канаді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті схарактеризовано загальна характеристика початкового рівня професійної компетентності соціального працівника у сфері соціальної роботи в Канаді. Автором представлено аналіз вимог до професії на основі Національного класифікатора професій та Профілю початкового рівня компетентності соціального працівника у сфері соціальної роботи в Канаді. Визначено групи основних компетентностей соціального працівника, що складають «піраміду компетентностей» (особистісні компетентності, загальні компетентності, професійні компетентності початкового рівня, компетентності просунутого професійного рівня). Деталізована структура професійної компетентності соціального працівника із врахуванням шести основних сфер його діяльності (застосування етичних стандартів, проведення оцінювання, планування заходів, надання послуг, удосконалення політики та практики, залучення до рефлексивної практики та професійного розвитку)
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальний працівник, компетентність, компетенція, Канада
Бібліографічний опис
Попова А. С. Загальна характеристика початкового рівня професійної компетентності соціального працівника у сфері соціальної роботи в Канаді / А. С. Попова // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26–27 жовтня 2022 р., м. Запоріжжя) : збірник наукових праць / укладач К. В. Петровська. – Запоріжжя : БДПУ, 2022. – С. 62–69.