Сутність поняття професійної компетентності логопеда, зорієнтованого на запити сільського соціуму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті розглянуто різні наукові погляди на питання компетентності та його похідних. З урахуванням вимог, які наразі висуває суспільство до майбутнього фахівця, запропоновано власне розуміння професійної компетентності логопеда, зорієнтованого на запити сільського соціуму.
Опис
The article considers various scientific views on the issues of competence and its derivatives. Taking into account the requirements put forward by society for the future specialist, we propose our own understanding of the professional competence of a speech therapist oriented to the needs of the rural society.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Сутність поняття професійної компетентності логопеда, зорієнтованого на запити сільського соціуму / Г. М. Мицик // Наукові записи Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 2. – С. 271–279.