Формування критичного мислення на уроках англійської мови та зарубіжної літератури : силабус для спеціальності 014 Середня освіта

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дисципліни «Формування критичного мислення на уроках англійської мови та зарубіжної літератури» є удосконалення критичного мислення здобувачів для ситуативного та професійного спілкування в умовах трансформації освітніх процесів. У процесі досягнення цієї мети здобувачі освіти отримують знання з основ формування критичного мислення, теорії аргументації; розкривають особливості графічних органайзерів та кодування текстів під час критичного читання, слухання та письма, «сократівського діалогу». Здобувачі формують уміння коректно аргументувати свої думки англійською мовою, брати участь у дискусії англійською мовою. За допомогою сучасних методів та стратегій формування критичного мислення студенти мають оволодіти достатнім рівнем комунікативної компетентності під час роботи з автентичними англомовними мультимедійними матеріалами з мережі Інтернет; під час виконання індивідуальних та групових проєктів на онлайн-платформах, створюючи власний мультимедійний контент; виконуючи завдання з метою формування критичності та послідовності мислення та мовлення.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис