Готовність фахівця до роботи в мультидисциплінарній команді супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті автор розглядає організаційні основи формування професійної компетентності членів мультидисциплінарної команди як сукупність знань про організацію роботи в мультидисциплінарній команді, її цінності, уміння диференціювати спільну й індивідуальну відповідальності, транслювати отриманий досвід командної роботи в педагогічну діяльність.
Опис
In the article the author considers organizational basis of formation of professional competence of members of a multidisciplinary team as set of knowledge about the organization of work in a multidisciplinary team, its values, abilities to differentiate joint and individual responsibilities, and to transfer the received experience of team work into pedagogical activity.
Ключові слова
мультидисциплінарна команда, інклюзивна освіта, фахова компетентність, multidisciplinary team, inclusive education, professional competence
Бібліографічний опис
Захарова Н. Готовність фахівця до роботи в мультидисциплінарній команді супроводу дітей з особливими освітніми потребами / Н. Захарова // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27-28 жовтня 2021 р., м. Бердянськ) : збірник наукових статей / укладач К. В. Петровська. – Бердянськ, 2021. – С. 27–30.