Менеджмент : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу». Мета курсу – формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, комплексного аналізування проблеми, прийняття адекватних управлінських рішень.
Опис
Ключові слова
менеджмент, організація, функції управління, методи управління, планування, організування, мотивація, комунікації, управлінські рішення, конфлікти, стрес, керівництво, лідерство, влада, ефективність менеджменту
Бібліографічний опис