Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються основні етапи розвитку української та польської літератури міжвоєнного двадцятиліття. Аналізуються особливості формування катастрофічної свідомості в літературі модернізму.
Опис
The main stages of development of the Ukrainian and Polish literature the inter-war decades are considered in the article. Features of formation of catastrophic consciousness in the literature of a modernism are analyzed.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Харлан О. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти / Ольга Харлан // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 192–200.
Зібрання