Хороводи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ: Видавець Ткачук О. В.
Анотація
У посібнику розривається одна з провідних тем курсу «Мистецтво балетмейстера», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. Автор розкриває історію виникнення та розвитку хороводу, як жанру народної творчості, на основі аналізу літератури визначає різні підходи до класифікації хороводів, розкриває їх тематику та зміст, надає характеристику танцювальній символіки хороводів, розглядає лексичний діапазон та композиційну основу хороводів та хороводних танців, особливості музичного супроводу, наводить зразки постановок хороводів (дитячих, природознавчого циклу, побутових хороводів, орнаментальних та хороводів на трудову тематику). Навчальний посібник призначено для викладачів та студентів навчальних закладів педагогіко-хореографічного напрямку, керівників хореографічних колективів та гуртків, а також усіх зацікавлених проблемами народного танцювального мистецтва.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мартиненко О. В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія] / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 116 с.