Психологія життєвих криз особистості : силабус навчальної дисципліни для ОПП Початкова освіта на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія життєвих криз особистості» є: забезпечити загальну теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти у галузі психології життєвих криз особистості. Предметом навчальної дисципліни «Психологія життєвих криз особистості» є психологічні закономірності і механізми виникнення, функціонування й вияву життєвих криз на різних етапах життя та становлення особистості.
Опис
Ключові слова
життєва криз, вік, травма, способи виходу з кризи, суїцид, насильство, професійне здоров’я вчителя
Бібліографічний опис