Самопрогнозування в контексті життєвих перспектив особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У тексті проаналізовано актуальність пошуку моделей майбутнього, обґрунтовано прагнення людини бути господарем свого життя. Визначено, що впорядкованість майбутнього забезпечує довіру до світу та внутрішню свободу. Представлена проблема життєвого планування та самореалізації у вітчизняних та зарубіжних соціально-психологічних дослідженнях. Зазначено, що майбутні події організовано імовірнісно, а людина створює передумови для вдалих антиципаційних схем реальності. Виділено вплив структурованості та асимільованості минулого і теперішнього на структурування майбутнього. Розглянуто психологічну готовність особистості до втілення найважливіших інтенцій та здатність передбачати майбутнє. Підкреслено, що саморозвиток визначається здатністю особистості робити особистісні вибори на основі самопізнання. Внутрішній світ особистості представлений як активна форма, що знаходиться в процесі постійного становлення та розвитку. Зазначено, що справжній саморозвиток передбачає творчий підхід до власного життя, де людина виступає автором власної життєдіяльності. Виявлено, що самопрогнози можуть бути різними за структурованістю, раціональністю, довготривалістю та реалістичністю. Акцентовано увагу на двох групах форм самопрогнозування: когнітивних, структурованих та раціональних, і емоційних, неструктурованих та ірраціональних. До перших віднесено життєву перспективу, програму, ціль, план та стратегію. Другі включають мрію, надію, фантазію, бажання та передчуття. Зроблено висновок, що креативне втілення форм самопрогнозування в життєві завдання допомагає людині орієнтуватися у спектрі можливих варіантів майбутнього та обирати наповнений потенційним сенсом варіант. Визначено важливі аспекти внутрішнього світу особистості, вказуючи на взаємодію внутрішніх прогностичних схем та ситуаційних детермінантів в контексті життєвих завдань. Визначено, що життєві завдання представляють собою синтез актуального ставлення людини до світу та визначають її життєвий стиль. Виявлено, що завдання взаємопов'язані з різними аспектами життя, такими як праця, дружба і любов, і визначають форму втілення бажаної якості життя. Зроблено висновок, що через життєві завдання людина створює проєкції свого майбутнього. Акцентовано увагу на тому, що саморозвиток та самоздійснення відбуваються в психологічному просторі (соціальному та особистому) та психологічному часі, що породжує трансформації в життєвому світі під впливом минулого та майбутнього. Визначено, що самопрогнозування є механізмом саморозвитку та самоздійснення, яке допомагає людині оцінювати ймовірність та втілювати свої життєві плани та домагання, враховуючи соціальний контекст та змінні ситуації.
Опис
Ключові слова
саморозвиток, самоздійснення, трансформація, соціально-психологічне забезпечення
Бібліографічний опис
Черезова І. Самопрогнозування в контексті життєвих перспектив особистості / І. Черезова // Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 30 листопада 2021 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 254–258.