“Мереживо взаємовпливів”: перекладацькі іпостасі Яра Славутича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються кращі зразки перекладацького спадку Яра Славутича у двох блоках - слов’янської поезії та англо-американської лірики. Стильові особливості поета-перекладача ілюструються за допомогою компаративної розвідки С. Захаркіна, присвяченої Дж. Кітсу, найповніше представленого українському читачеві Яром Славутичем. Із цією метою розглядаються варіанти перекладів Б. Пастернака та В. Мисика. Також здійснюється короткий історіографічний огляд перекладів поезії Яра Славутича на російську, білоруську та інші мови світу з характеристикою особливостей зарубіжних перекладацьких практик на основі літературно-критичних відгуків М. Ковалюка, Т. Назаренко, В. Сварога, П. Скунця, Д. Хріненка та інших.
Опис
Ключові слова
алегорія, алітерація, афористичність, гіперболізація, інтерпретація, концепт, метафора, перифраз, перифраз, стилістичні засоби
Бібліографічний опис
Яровенко Т. “Мереживо взаємовпливів”: перекладацькі іпостасі Яра Славутича / Тетяна Яровенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 50–61.
Зібрання