Якість життя у контексті психічного здоров’я людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : ФОП Ткачук О. В.
Анотація
У дослідженні сучасного стану розвитку української держави проаналізовано складні соціоекономічні й культурні трансформації, що порушують основи життя людської спільноти. Здійснено аналіз негативних тенденцій, зокрема кризи цінностей, пов’язаних із образом життя, здоров’ям та відповідальністю за наслідки власного життя. Зазначено, що руйнування цінностей суттєво впливає на психічне здоров’я населення та становить загрозу майбутньому держави. Розглянуто актуальність проблеми якості життя в умовах сучасної української дійсності та виявлено її концептуальну роль у соціальних програмах загальнодержавного розвитку. Проаналізовано перехід від соціологічно-економічного підходу до психологічного, визначено важливий показник психічного здоров’я - відчуття психологічного комфорту, яке виступає індикатором якості життя. У тексті зазначено, що термін "якість життя" широко використовується в спеціальній літературі, охоплюючи умови життя, задоволення навчанням, сімейні стосунки та інші аспекти життєдіяльності людини. Виявлено, що суб’єктивні аспекти якості життя включають рівень стресостійкості, здатність вирішувати проблеми, самореалізацію та рівновагу. Досліджено складний, багаторівневий характер соціального феномену якості життя і визначено синтез соціально-філософських підходів. Проаналізовано реальні обставини існування людини, враховуючи суспільно-економічні та індивідуально-мотиваційні фактори. На основі психологічного аналізу відзначено теорію А. Маслоу та її значення в контексті задоволення вітальних, екзистенціальних, соціальних, престижних і духовних потреб. Розглянуто підходи Д. Алардта до досягнення якості життя через задоволення матеріальних, соціальних та екзистенціальних потреб. Здійснено аналіз глобальної системи якості життя, яка включає культуру, екологію, освіту, організацію суспільства та самої людини. Виявлено залежності між екологічною ситуацією та якістю життя, а також відзначено важливість відсутності соціально-екологічної напруги як показника якості життя для індивіда та суспільства. У тексті проаналізовано рівні соціально-екологічної напруги та їх вплив на якість життя. Зазначено чотири рівні: рівень відсутності напруги, де екологічні проблеми можуть існувати, але перебувають у латентній фазі; початковий рівень, який характеризується збільшеною занепокоєністю населення екологічною ситуацією; рівень явної соціально-екологічної напруги, що супроводжується усвідомленням загрози екології для інтересів суб’єкта; рівень соціально-екологічного конфлікту, який виникає при виявленні невідповідності екологічної ситуації цінностям та інтересам суб’єкта. Зроблено висновок, що зрілість особистості визначається свідомим прийняттям певного способу життя. Зазначено два основні види способу життя: перший, що виявляється у високій узгодженості диспозицій та успішній реалізації суб’єктивних устроїв у житті; другий, коли людина неусвідомлює своє життя як цілісність і допускає вплив зовнішніх обставин.
Опис
Ключові слова
соціально-екологічна напруга, якість життя, спосіб життя, зрілість особистості, соціально-психологічна категорія
Бібліографічний опис
Черезова І. Якість життя у контексті психічного здоров’я людини / І. Черезова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С. Г. Кушнірука (м. Бердянськ, 13-15 вересня, 2017 р.). – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2017. – С. 66–68.