Спілкування – комунікація: компаративний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Фундаментальні проблеми спілкування і його вплив на формування особистості знайшли відображення в роботах педагогів та психологів, таких як-от: Н. Казаринова, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Мусатов, В. Погольша, Є. Руденський, Р. Якобсон, Я. Яноушек та інші. Поряд з поняттям «спілкування» часто використовуються поняття «комунікація» та «комунікативна діяльність». На сьогодні можна вирізнити три основні підходи до розгляду проблеми співвідношення понять «спілкування» і «комунікація».
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Толкачова А. С. Спілкування – комунікація: компаративний аналіз / А. С. Толкачова // Педагогіка в системі гуманітарного знання : матеріали конференції (м. Хмельницький, 18−19 листопада 2016 р.). − Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. − С. 140−141.