Макроекономіка : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. (ОП Економіка бізнесу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою навчальної дисципліни «Макроекономіка» є надати здобувачам вищої освіти теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин, формування у здобувачів вищої освіти комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок з макроекономічних основ розвитку, аналізу характеру відносин між макроекономічними суб’єктами та пріоритетних напрямків розвитку економіки України. Предметом навчальної дисципліни є поведінка макроекономічних суб’єктів на рівні економіки як єдиного цілого.
Опис
Ключові слова
ринок праці, товарний ринок, грошовий ринок. інфляційний механізм. споживання, заощадження, інвестиції , економічна динаміка
Бібліографічний опис