Becoming phenomenon attractions from antiquity to the present

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
L&L Publishing
Анотація
У тексті роаналізовано еволюцію феномена аттракції від античності до сучасності, висвітлено його ключові аспекти та вплив на взаємовідносини. Зазначено, що соціальні групи і особистості взаємодіють у всеосяжних відносинах та взаємозумовлені загальним розвитком суспільства. Зазначено, що феномен аттракції ґрунтується на позитивних почуттях, які одна особа відчуває до інших, і важливий для встановлення позитивних відносин. Розглянуто динаміку становлення аттракції від античності до сучасності з акцентом на ключових філософів і трактатів. Проаналізовано концепції дружби від античних мислителів до гуманістів Возродження, висвітлено їхні ідеї та погляди на цей феномен. Зроблено висновок, що дружба і аттракція відіграють ключову роль у взаємодії особистостей і соціальних груп, створюючи підґрунтя для позитивних взаємин. Акцентовано увагу на еволюції уявлень про дружбу від античності до Просвітництва та їх вплив на сучасне розуміння цього явища. Проаналізовано різноманітні аспекти феномена дружби та аттракції відповідно до вказівок високих індивідуалізованих взаємин, висвітлено погляди різних філософів і психологів на це явище. Зазначено, що дружба – це спокійна і тиха благосклонність, керована розумом і закріплена звичкою, що виникає внаслідок тривалого знайомства та взаємних зобов'язань. Розглянуто погляди філософів, таких як П. Гассенді та Ф. Тенбрук, на те, як дружба пов'язана із практичною метою або вигодою. Вказано на період між 1750 і 1850 рр., коли, за висновками Тенбрука, високоіндивідуалізована дружба переживала свій розквіт. Акцентовано увагу на впливі позитивних почуттів, таких як симпатія, благосклонність та дружба, які, за словами А. Маслоу, сприяють глибшому розумінню одне одного та дозволяють бачити людину "під знаком вечності". Зазначено, що в отечественній психології вивчення аттракції ще не досягло значних результатів, але багато психологів, мислителів і філософів мали своє бачення різних рівнів аттракції, таких як дружба і любов. Зроблено висновок, що дружба визначається багатьма чинниками, включаючи потреби особистості, властивості особистості та об'єктивні умови взаємодії. Аттракція розглядається як специфічна взаємодія між "миром реальності" і "миром удовлетворення", що існує на межі цих двох світів. Зроблено висновок, що аттракція є невід'ємною частиною розвитку суспільства, впливаючи на виникнення та розвиток позитивних аспектів взаємин у суспільстві. Аналіз матеріалу підкреслює важливість аттракції на різних етапах розвитку суспільства.
Опис
Ключові слова
атракція, дружба, взаємовідносини, емоції, суспільство
Бібліографічний опис
Serdyuk N. Becoming phenomenon attractions from antiquity to the present / Serdyuk N. // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. –Titusville, FL, USA : L&L Publishing, 2012. – Vol. 3. Psychology Pedagogics. – Р. 87–90.
Зібрання