Особливості психологічного стану учасників освітнього процесу в умовах війни: стан та виклики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У тексті визначено вплив чинників соціальної дійсності на психічні стани особистості, проаналізовано вплив умов життєдіяльності на задоволення особистих потреб та систему взаємин. Виявлено, що сучасні життєві та професійні виклики, зумовлені воєнним часом, ставлять перед учасниками освітнього процесу потребу у психологічній підтримці. Висвітлено ініціативи Міністерства освіти і науки України з надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану. Зроблено висновок про важливість забезпечення психологічної стійкості та емоційної підтримки учасників освітнього процесу. Зроблено аналіз аналітичних матеріалів МОН, що психологічна допомога та емоційна підтримка є головним завданням закладів освіти. У тексті вказано, що в Українському інституті майбутнього виявлено негативні тенденції в психоемоційному стані громадян, що підкреслюється результатами соціологічного дослідження. Зроблено висновок про актуальність проблеми психічних станів особистості в умовах воєнного часу для сучасної психологічної науки і практики. Визначено важливість психічних станів у регуляції та впливі на поведінку та діяльність людини. Проаналізовано різноманітні підходи науковців до визначення психічного стану, представлені різні аспекти його розгляду. Зазначено, що психічний стан визначається енергетичними характеристиками на фізіологічному рівні та системою психологічних фільтрів на психологічному рівні. Висвітлено вплив психічних станів на психічні процеси та їх можливе включення до структури особистості як стійкої властивості. Зазначено роль психічних станів як показників динаміки та інтегральних реакцій особистості, особливо в умовах війни. Виявлено, що сучасний психічний стан українців, зокрема учасників освітнього процесу, обумовлений війною. Проаналізовано результати моніторингу психологічного стану учасників освітнього процесу у Бердянському державному педагогічному університеті за допомогою анкетування. Встановлено, що всі категорії респондентів знаходяться в "помаранчевій зоні", що свідчить про високий рівень стресу, морального стану та виснаження. Зроблено висновок, що необхідність профілактичних заходів для активізації психологічних ресурсів учасників освітнього процесу виходить з аналізу діагностичних даних. Розглянуто перспективні напрямки досліджень впливу соціальних чинників на конкретні категорії учасників освітнього процесу з метою побудови індивідуальних траєкторій психологічної підтримки.
Опис
Ключові слова
психічні стани, емоційне здоров'я, психологічна підтримка, адаптивність, інтегральні реакції
Бібліографічний опис
Черезова І. Особливості психологічного стану учасників освітнього процесу в умовах війни: стан та виклики / І. Черезова // Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Бердянський державний педагогічний університет, 15 листопада 2023 р.) – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 63–66.