Розвиток soft skills на уроках інформатики в основній школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті подано характеристику комплексу уроків інформатики основної школи, спрямованого на формування в учнів soft skills (м’яких навичок), серед яких пріоритетними для цього дослідження є навички комунікації (зокрема, здатності до діалогу та дискусії), командної роботи (співпраці), лідерства, логічного мислення, креативності, тайм-менеджменту. Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю осмислення можливостей уроків інформатики щодо розвитку в сучасних школярів soft skills, які є запорукою успішного подальшого навчання і майбутньої професійної реалізації. Методологія дослідження містить загальнотеоретичні та спеціальні методи. Метою дослідження є опис і характеристика авторського комплексу нестандартних уроків інформатики для учнів основної школи, який сприяє розвиткові м’яких навичок. Комплекс складається з трьох послідовних уроків і передбачає роботу учнів над власними проєктами у мікрогрупах, конкурс цих проєктів та прес-конференцію журі, під час якої обговорюються підсумки конкурсу. Метод проєктів активізує креативність, елементи змагання сприяють формуванню навичок командної діяльності та лідерства. Самостійне опрацювання теми з наступним ознайомленням з декількома варіантами її презентації закріплює знання. Додатковим фактором зміцнення знань виступає візуалізація навчального матеріалу, реалізована у презентаціях. У статі досліджено кореляцію між типом уроку і розвитком конкретних м’яких навичок. До основних навчальних завдань, які доцільно використовувати на уроках інформатики для розвитку soft skills, входять завдання проблемного (виявити найбільш цікаві теми) і творчого характеру (створити власний проєкт-презентацію). Залучення елементу змагання (конкурс проєктів) сприяє інтенсифікації навчання, допомагає формуванню командної роботи, підвищує мотивацію учнів. Перспективи подальших досліджень вбачаються у впровадженні запропонованого комплексу у навчання інформатики ЗЗСО м. Кременчук з метою перевірки його ефективності.
Опис
Ключові слова
Основна школа, урок інформатики, soft skills, нестандартний урок, робота над проектом, урок-конкурс, урок-прес-конференція, primary school, computer science lesson, soft skills, non-standard lesson, project work, lesson-competition, lesson-press conference
Бібліографічний опис
Розвиток soft skills на уроках інформатики в основній школі / Олена Грицюк, Варвара Черненко, Віктор Ляшенко, Наталія Кирилаха // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 115–122.
Зібрання