Вияв національної самобутності української мови у формах місцевого відмінка однини іменників чоловічого роду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В останні десятиріччя українська мова у зв’язку з великими суспільними зрушеннями переживає період інтенсивних змін. У такі часи посилюються пуристичні тенденції – прагнення до очищення мови від іншомовних запозичень, неологізмів тощо. Відомо, що впродовж ХХ ст. відбувалося втручання у внутрішню структуру української мови задля наближення її до мови російської, тож нині спостерігаємо виразну тенденцію до відновлення українських питомих форм.
Опис
Ключові слова
раїнська мова, національна самобутність, місцевий відмінок, чоловічий рід, однина, неологізми, запозичення, ІІ відміна, правопис, фонетична система
Бібліографічний опис
Юносова В. О. Вияв національної самобутності української мови у формах місцевого відмінка однини іменників чоловічого роду / В. О. Юносова // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IX Міжнародної наукової інтернет конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 203-208.