Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : ФОП Ткачук О. В.
Анотація
У монографії уточнено сутність поняття «комунікативна компетентність» та її структуру стосовно учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів; визначено специфіку формування комунікативної компетентності молодшихшколярів у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів; розроблено критерії, показники та виявлено рівні сформованості комунікативної компетентності; обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формуваннякомунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочнійдіяльності шкіл-інтернатів.
Опис
Ключові слова
поняття «комунікативна компетентність», учні молодшого шкільного віку, школа-інтернат
Бібліографічний опис
Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: теорія і практика : монографія / Анжеліка Сергіївна Толкачова. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. – 216 с.
Зібрання