Наскрізна програма практики ОПП „Логопедія. Спеціальна психологіяˮ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У наскрізній програмі практики ОПП „Логопедія. Спеціальна психологіяˮ схарактеризовані структура та зміст педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, висвітлена послідовність виконання завдань, визначені особливості кожного виду практики, представлені зразки оформлення необхідних матеріалів педагогічної практики. Стане у нагоді для керівників практик, викладачів, які здійснюють методичне керівництво практиками, здобувачів вищої освіти, учителів-логопедів, учителів-дефектологів, які приймають практикантів на базах практик.
Опис
Ключові слова
програми практик, наскрізна, здобувачі вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень, ОПП "Логопедія. Спеціальна психологія"
Бібліографічний опис
Лопатіна Г. О. Наскрізна програма практики ОПП „Логопедія. Спеціальна психологіяˮ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта / Г. О. Лопатіна. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 63 с.