Особистість керівника закладу дошкільної освіти як освітнього менеджера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ «Нілан-ЛТД»
Анотація
У статті розкривається актуальність питання вивчення індивідуально-типологічних якостей особистості керівника закладу дошкільної освіти та його психологічного стилю управління. Наводяться три групи властивостей, притаманних особистості успішного керівника.
Опис
The article reveals the relevance of the question of studying the individual-typological qualities of the person of the head of the institution of preschool education and its psychological management style. There are three groups of properties inherent in the personality of a successful leader.
Ключові слова
освітній менеджер, заклади дошкільної освіти, керівник, особистісні якості
Бібліографічний опис
Дибко К. Особистість керівника закладу дошкільної освіти як освітнього менеджера / Катерина Дибко, Катерина Петровська // ScienceMax V : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Краматорськ, 22 червня 2018 року). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 54–57.